Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Actueel Archief Als u het voor het zeggen heeft, hoe ziet uw Papendrecht er dan uit?

Zoek antwoord

Als u het voor het zeggen heeft, hoe ziet uw Papendrecht er dan uit?

De gemeente Papendrecht wil graag met bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek gaan over de toekomst van Papendrecht. Hierdoor kunnen we samen Papendrecht nog verder door ontwikkelen tot een mooie, leuke en veilige plek.

De afgelopen maanden hebben sprak de gemeente al veel inwoners, ondernemers en organisaties over het actieprogramma voor de komende jaren. De gemeente werkt nu ook heel hard aan een strategische visie voor de langere termijn: de omgevingsvisie!


Hoe nu verder? Wat gaat er gebeuren?
Natuurlijk beschikt de gemeente over beleid en ideeën voor de toekomst. Toch willen wij u spreken over hoe u de toekomst van Papendrecht ziet. Op deze website https://puurpapendrecht.nl/groep/toekomst-papendrecht kunt u komende maanden meedenken/meepraten over de toekomst van Papendrecht (de omgevingsvisie).

Naast dit online platform kunt u ook interviewers op straat tegenkomen die u vragen naar uw binding met Papendrecht.  Hier maken we (uiteraard na toestemming) filmpjes van.

In mei wordt er een atelier georganiseerd, waarin een toekomstkaart wordt gemaakt. Hiervoor worden nog belangstellenden gezocht.

Voordat de zomervakantie begint, is er nog een afsluitende bijeenkomst waarin een aantal opgehaalde thema's wordt besproken Met al deze input maken we onze omgevingsvisie. Dat zal vooral in het najaar plaatsvinden. Een eerste concept verwachten we eind van het jaar te kunnen voorleggen aan onze gemeenteraad.


Wat is een omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele leefomgeving. Het Rijk, de provincie en de gemeente stellen ieder een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de  leefomgeving.

Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, gezondheid, energie en cultureel erfgoed. Vanuit verschillende wensen en denkbeelden maken we in de omgevingsvisie een brede afweging welke richting het op moet met ons dorp.

Op deze website van de rijksoverheid vind u ter informatie achtergrondinformatie over omgevingsvisies, voorbeelden en handreikingen.

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraakFacebook Twitter Linkedin RSS Whatsapp