Zoekresultaten

1412 resultaten voor ‘’

 • Afsluiting Wantijbrug

  Rijkswaterstaat is begonnen met de renovatie van de Wantijbrug in de N3. Tijdens de werkzaamheden mag er, wegens veiligheid, geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug.

 • Jonge Papendrechters zetten brandweer in het zonnetje!

  28 januari 2020

  Eind november presenteerden 26 gespannen 7e-groepers tijdens Jong Papendrecht Denkt Mee op de zeepkist in de raadzaal van het gemeentehuis hun ideeën om Papendrecht nog mooier te maken. Een van die ideeën was om hulpverleners te laten weten wat een fantastisch werk zij doen.

 • Verkenning blootstelling 5G-systemen door RIVM

  28 januari 2020
 • Duurzame Buurtactie

  28 januari 2020

  Hoge kwaliteit en scherpe prijzen voor isolering en verduurzaming van woningen.

 • Wat mag er in de plasticbak?

  28 januari 2020

  Download de (gratis) HVC-app voor de afvalwijzer.

 • Zo ziet de toekomst van Papendrecht eruit!

  28 januari 2020

  Afgelopen dinsdag 21 januari presenteerde de gemeente de (concept) omgevingsvisie.

 • Dark waters

  27 januari 2020

  De Hollywood-film Dark Waters draait sinds 23 januari in de Nederlandse bioscopen. De film schetst een indringend beeld van de situatie in Amerika en de effecten van lozingen door bedrijven zoals DuPont op de omgeving. Dit betreft echter wel een speelfilm. Bepaalde onderdelen zijn dan ook gedramatiseerd en het verhaal is gebaseerd op de situatie zoals die zich destijds in de Verenigde Staten afspeelde.

 • Handboek Kabels en Leidingen 2019

  pdf, 5MB
 • Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht

  27 januari 2020

  Burgemeester en wethouders geven kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie van een nieuw politiebureau aan de Burgemeester Keyzerweg 26 te Papendrecht mogelijk wordt gemaakt.

 • Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht

  27 januari 2020

  Burgemeester en wethouders geven kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied Kavels Boudewijn Onderwaterlaan in Papendrecht.

 • Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht

  27 januari 2020

  Burgemeester en wethouders geven kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het perceel Oosteind 64 in Papendrecht.

 • Overzicht ondergrondse containers Oostpolder (wijziging C)

  24 januari 2020, pdf, 1MB
 • Nieuws over invoering 5G

  Hier vindt u informatie over de landelijke uitrol van de nieuwe internetgeneratie 5G.

 • Meldpunt Wmo

  Steeds meer zorg en ondersteuning worden door gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Locatie O15b Biezenhaak 13

  23 januari 2020, pdf, 128kB
 • Projecten

  Kaboutersport, Gemeentelijke schoolsportdag, Social Brokers, Cruyff Court

 • Stichting Leergeld Drechtsteden

  Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de maatschappij. Daarom kunt u voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging.

 • Fiets en wandelroutes

  Fiets en wandelroutes in Papendrecht en omgeving

 • 60+ Actief

  Sport en bewegen voor iedereen van rond de 60 jaar en ouder

 • Overzicht van sportclubs in Papendrecht

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

 • Wmo adviesraad

  De Wmo Adviesraad behartigt de belangen van iedereen die in aanraking komt met de Wmo. De Wmo Adviesraad levert een bijdrage aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken op het terrein van de wet maatschappelijk ondersteuning.

 • Parkeren centrumgebied

  In het centrumgebied van Papendrecht is een blauwe zone van kracht waarin met een parkeerschijf maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. Als u in dit gebied woont of werkt, kunt u een parkeerontheffing/vergunning aanvragen.

 • Sport en gezondheid

  Sport moet in principe voor elke inwoner van Papendrecht mogelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De gemeente faciliteert dat waar nodig en heeft speciaal daarvoor een projectleider sport en bewegen in dienst. Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl. In onderstaande kopjes vindt u informatie voor sportaanbieders, voor inwoners en voor het onderwijs.

 • Correctieverzoek BRP

  Als u meent dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) gewijzigd, aangevuld of verwijderd moeten worden, kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek beslist. U krijgt hier een brief over.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij het Nederlanderschap ook verliezen als u afstand doet. Eventueel moet u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

 • Wegen in Papendrecht

  In het wegenplan 2013-2017 is beschreven hoe de openbare wegen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden, hoe we dat tot 2017 gaan doen en hoeveel geld we daaraan gaan besteden. Het wegenplan is een schakel tussen de politieke ambitie (wat willen we?) en de praktische uitvoering (hoe gaan we dit realiseren?).

 • Erkenning kind

  Erkenning van een kind kan als de ouders van een kind niet getrouwd zijn. De vader kan het kind erkennen door het vaderschap te registreren bij de Burgerlijke Stand in een gemeente.

 • Werken op locatie wethouder Corine Verver

  21 januari 2020

  Werken op locatie betekent dat de wethouder op de gekozen plek werkt, maar ook in gesprek gaat met mensen die op de locatie werken of langskomen.

 • Gemeentenieuws 22 januari 2019

  21 januari 2020, pdf, 1MB
 • Overlast van uw buren? Buurtbemiddeling kan u helpen!

  21 januari 2020

  Heeft u weleens last van uw buren? Voorkom dat een kleine irritatie uitloopt
  tot een grote ergernis. Een goed gesprek kan hierbij helpen.

 • Veerkrachtige vrouwen

  21 januari 2020

  Binnenkort start de training veerkrachtige vrouwen in Papendrecht. Deze training is gericht op versterking van het zelfbeeld, aangeven en bewaken van grenzen, ruimte innemen en omgaan met gevoelens.

 • Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Matenasche Scheidkade 4

  21 januari 2020

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij op 22 januari 2020 met toepassing van artikel 2.10 en 2.12 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, hebben verleend voor de realisatie van een paardenbak achter de woning Matenasche Scheidkade 4. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking is geen zienswijze ontvangen.

 • Adviesraden

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raden advies over (voorgenomen) besluiten op genoemde werkterreinen. Daarnaast kunnen de adviesraden ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of met de burgemeester.

 • Locatie O10a Blankvoorn 85-125

  20 januari 2020, pdf, 88kB
 • 2328829 Omgevingsvergunning Matenasche Scheidkade 4

  20 januari 2020, pdf, 2MB
 • Bijlage 3, tekeningnummer DO-002, plattegrond en aanzichten, de datum 17 juli 2019

  20 januari 2020, pdf, 491kB
 • Bijlage 2, tekeningnummer DO-001, situatie, de datum 17 juli 2019

  20 januari 2020, pdf, 570kB
 • Bijlage 4, ruimtelijke onderbouwing, versie 1.3, de datum 18 juli 2019;

  20 januari 2020, pdf, 1011kB
 • Bijlage 1, aanvraaggegevens, de datum 27 juni 2019

  20 januari 2020, pdf, 110kB
 • Bijlage 5, planschadeovereenkomst, de datum 24 juli 2019.

  20 januari 2020, pdf, 527kB
 • Onderhoud watergangen op diverse locaties

  17 januari 2020

  Tussen half januari en half februari vindt onderhoud plaats aan watergangen nabij het Vijverpark, de P.J.M. Aalbersestraat en de Wiardi Beckmanstraat.

 • Gemeente Papendrecht ondertekent het Schone Lucht Akkoord

  16 januari 2020

  Maandag 13 januari jl. ondertekende wethouder Janssen, namens de gemeente Papendrecht, het Schone Lucht Akkoord (SLA). Met dit akkoord streven gemeenten, provincies en de rijksoverheid naar 50% schonere lucht in 2030 ten opzichte van 2016. Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) sloot het akkoord maandag in Utrecht met 9 provincies en ruim 35 gemeenten, waaronder dus Papendrecht.

 • Bedrijven Investeringszone voor bedrijventerrein Oosteind

  16 januari 2020

  Een groep ondernemers op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht heeft met adviesbureau ParkTrust het initiatief genomen voor oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

 • Jong Papendrecht Denkt & Doet Mee

  Papendrecht wil een kindvriendelijke gemeente zijn. Daarom heeft de gemeenteraad in maart 2018 de onderwijs- en jeugdagenda Jong Papendrecht Denkt en Doet Mee vastgesteld. Deze agenda stelt dat het belangrijk is om naar kinderen en jongeren te luisteren omdat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben om op een prettige manier op te groeien in Papendrecht.

 • Subsidiemogelijkheden

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • Beweegrichtlijnen

 • Afval storten

  Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers.

 • Gemeentenieuws 15 januari 2020

  15 januari 2020, pdf, 11MB
 • Klein chemisch afval inzamelen

  Producten met een KCA-logo vallen onder klein chemisch afval. Lever deze producten gescheiden in.

 • Toekomst Papendrecht 2035

  14 januari 2020, pdf, 4MB

  Zo ziet Papendrecht er in 2035 uit!

 • Advertentie toekomst Papendrecht PDF

  14 januari 2020
 • Bent u erbij?

  14 januari 2020

  Dinsdag 21 januari 2020
  19.00 – 21.30 uur
  Gemeentehuis, Markt 22

 • Zakendoen met de gemeente

  Informatie voor lokale ondernemers die graag zaken willen doen met de eigen gemeente.

 • Hoe ziet de toekomst van Papendrecht eruit?

  14 januari 2020

  De Omgevingsvisie voor Papendrecht is bijna klaar. Dat is een plan dat beschrijft hoe de toekomst van onze gemeente er in grote lijnen uit gaat zien: wat zal er veranderen maar ook wat willen we koesteren?

 • concept-Omgevingsvisie

  14 januari 2020, pdf, 9MB
 • Gezonde sportkantine

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • Vrijwilligers leren scholieren over leven met beperkingen

  13 januari 2020

  Vorige week ging wethouder Corine Verver langs op 't Kofschip om leerlingen en vrijwilligers van het Gehandicapten Informatie Project Scholen in actie te zien.

 • Rookvrij schoolplein

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • Groente- en fruitprogramma

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • Gezonde school vignet

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • Activiteiten en aanmelden

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

 • De ThermoCard ligt gratis klaar in het gemeentehuis

  13 januari 2020

  Hoeveel warmte ontsnapt er dagelijks uit jouw woning?

 • Gemeentenieuws 8 januari 2020

  11 januari 2020, pdf, 1MB
 • Koninklijke Onderscheidingen voor zes brandweerlieden

  10 januari 2020

  Donderdag 9 januari ontvingen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Brandweer verschillende leden van het brandweerkorps Papendrecht uit handen van burgemeester Aart-Jan Moerkerke Koninklijke Onderscheidingen.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering, van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

 • Kom Binnen Bij Bedrijven 2020

  09 januari 2020

  Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Denkt u aan een stagiair of wilt u mensen ontmoeten die geïnteresseerd zijn in uw bedrijf? Doe dan mee met Kom Binnen Bij Bedrijven van 23 t/m 28 maart. Een speciale actie week in onze gemeente, waarin werkgevers en potentiële medewerkers elkaar ontmoeten. Met veel succes!

 • Ondernemers

 • Foto's of films maken voor de gemeente? Meld u dan nu aan

  21 januari 2020

  Bent u professioneel fotograaf of filmproducent? En zou u in opdracht van de gemeente foto's of films willen maken? Geef dat dan nu aan ons door.

 • concept-Omgevingsvisie

  09 januari 2020, pdf, 9MB
 • Drechtstedendinsdag 14 januari 2020

  09 januari 2020

  Dinsdag 14 januari 2020 vindt de maandelijkse Drechtstedendinsdag plaats in het gemeentehuis van Zwijndrecht dat ligt aan het Raadhuisplein 3.

 • Wat betekent ecologisch groenbeheer?

  09 januari 2020

  De gemeente Papendrecht beheert zoveel mogelijk openbaar groen op een natuurvriendelijke manier. Dat geldt niet alleen voor gras, maar ook voor bosplantsoen. Wat betekent dat in de praktijk?

 • KBBB 2020 folder

  09 januari 2020, pdf, 447kB
 • Klachtenlijn van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

  U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een geluidsklacht, geurklacht of last van andere milieubedreigende activiteiten? Dan kunt u de overlastgevende activiteit melden bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is treedt OZHZ bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

 • Cybercrime congres 'digitaal veilig'

  07 januari 2020

  Op 3 februari 2020 wordt een cybercrime congres georganiseerd in het Energiehuis in Dordrecht voor alle ondernemers en medewerkers in de Drechtsteden gemeenten. Je krijgt praktische handvatten om de digitale veiligheid te vergroten. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries leidt de bijeenkomst in goede banen. Er zit een limiet aan het aantal plaatsen, dus meld je snel aan op www.cybercrimecongres.info.

 • cybercrime congres pdf

  07 januari 2020, pdf, 902kB
 • Volkstuinen

  De gemeente verhuurt op drie vaste locaties in Papendrecht volkstuinen. Dit zijn de locaties Westeind, achter nummer 204, de Edelweisslaan en in de Tiendzone (wijk Oostpolder). Daarnaast verhuurt de gemeente diverse stukken percelen grond aan volkstuinverenigingen.

 • Tarievenblad Lijkbezorgingsrechten 2020

  pdf, 150kB
 • Tarieven

  Voor het begraven op de Algemene begraafplaats betaalt u kosten voor het graf, het begraven en het onderhoud van de begraafplaats.

 • Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren heeft u sinds 1 juli 2019 een omzettingsvergunning nodig. U heeft een vergunning nodig wanneer u een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wilt omzetten of een woonruimte wilt verbouwen tot 2 of meer woonruimten (woningvorming).

 • Kerstbomen- en vuurwerkinzameling Papendrecht

  31 december 2019

  Op woensdag 8 januari kan je van 12.30 uur tot 16.00 uur je kerstboom en je vuurwerkafval inleveren op diverse locaties in Papendrecht

 • Gemeentenieuws 31 december 2019

  31 december 2019, pdf, 1MB
 • Vergoeding gebruik gemeentegrond

  Plaatst u voorwerpen op of boven gemeentegrond, bijvoorbeeld bij een evenement, een bouwplaatsinrichting of een horecaterras, dan bent u een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van gemeentegrond.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Bouwarchief inzien

  Als u bouwplannen heeft, dan is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente of het Regionaal Archief Dordrecht. Alleen gebouwen waarvoor vergunningen zijn verleend, zijn opgenomen in het bouwarchief.

 • Afwijken van het bestemmingsplan en vooroverleg

  Als uw (bouw)plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u uw plan in sommige gevallen toch uitvoeren. Hiervoor heeft u dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren.

 • Openingstijden van winkels

  In de gemeente Papendrecht mogen winkels open zijn op werkdagen en zaterdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op elke eerste en derde zondag van de maand mogen winkels tussen 12.00 uur en 18.00 uur geopend zijn. Voor feestdagen gelden andere openingstijden. Hierover leest u meer op deze pagina.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen.

 • Marktstandplaats op de weekmarkt

  De weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur in het centrumgebied van Papendrecht. Voor de weekmarkt heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig om er te mogen staan.

 • Loterijvergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen.

 • Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs en laagdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants.

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het starten van een inrichting zoals een café, restaurant, snackbar, buurthuis of terras heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand. Ook wanneer er geen alcoholhoudende dranken worden geschonken, kunt u een exploitatievergunning nodig hebben.

 • Drank- en Horecavergunning aanvragen

  Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Drank- en Horecavergunning en Exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de Drank- en horecavergunning.

 • Groen in Papendrecht

  Papendrecht vindt het behoud van het bestaande groen en zo mogelijk een uitbreiding van groen van groot belang voor het behoud van het groene karakter van de gemeente. De groene structuur van parken, speelvelden en groene route is bepalend voor een aangenaam leefmilieu. Om het voorgaande te realiseren maakt de gemeente gebruik van diverse vastgestelde documenten. Hierover leest u meer op deze pagina.

 • Uitrit aanleggen

  U heeft een vergunning nodig als u de weg als uitweg wilt gebruiken door een verlaging van het trottoir aan te brengen of de bestaande uitweg wilt veranderen.

 • Splitsingsvergunning aanvragen

  Om een woning of pand te kunnen splitsen in één of meerdere woningen, moet u een splitsingsvergunning aanvragen. Een splitsingsvergunning vraagt u via deze pagina aan.

 • Bouwobject op gemeentegrond plaatsen

  U hebt toestemming nodig voor het plaatsen van een container, mobiel toilet, hoogwerker of ander object op straat, stoep of een parkeervak. Bij een kleine verbouwing of verhuizing kan een melding vooraf voldoende zijn.

 • Evenement organiseren

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient u, afhankelijk van de aard van het evenement, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

 • Nieuwjaarsreceptie Gemeente Papendrecht

  30 december 2019

  Op dinsdag 7 januari 2020 bent u tussen 19.00 en 22.00 van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats in het gemeentehuis, Markt 22.

 • Uitnodigingskaart Nieuwjaarsreceptie 2020

  30 december 2019, pdf, 4MB

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina