Zoekresultaten

512 resultaten voor ‘’

 • Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

  De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Archiefweb

  06 augustus 2019

  Oude website zichtbaar in archiefweb

 • Politiek & Bestuur

  live vergaderingen

 • Onderhoud gedeelte Wipmolen

  29 juli 2019

  Een deel van de Wipmolen krijgt een onderhoudsbeurt. De gemeente treft nu voorbereidingen.

 • Overzicht van de grotere projecten

  Op de kaart vindt u de grotere werkzaamheden die momenteel in Papendrecht worden uitgevoerd of binnenkort op de planning staan.

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  U doet aangifte van verloren of gevonden voorwerpen bij de gemeente. Als een voorwerp gestolen is, doet u aangifte bij de politie.

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

 • Klachten over gemeentelijk handelen

  De gemeente Papendrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

 • Bingo organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente. Verenigingen en dergelijke mogen alleen af en toe bingo's organiseren. Zij mogen bingo's niet als doel hebben. U mag geen commerciële (winstgevende) bingoactiviteiten organiseren.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

 • Voornaam wijzigen

  Het is in bepaalde persoonlijke omstandigheden mogelijk om uw huidige voornaam te wijzigen in een andere voornaam.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij adoptie

  Bij adoptie kunt u bepaalde gegevens uit de BRP laten verwijderen.

 • Verwijderen van gegevens uit de Basisregistratie personen bij een geslachtswijziging

  Bij een geslachtswijziging kunt u bepaalde gegevens uit de Basisregistratie personen laten verwijderen.

 • Sticker Ja-Nee of Nee-Nee

  Met de ja-nee of nee-nee sticker geeft u aan, dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

 • Verhuizen binnen en naar Papendrecht

  Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Het doorgeven van uw verhuizing is gratis. Afhankelijk van uw situatie heeft u verschillende stukken nodig. Verderop in deze pagina leest u daar meer over.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. In dit geval kunt u bij Waterschap Rivierenland (BSR) een vergunning aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater.

 • Ontkenning vaderschap door de moeder bij overlijden van haar echtgenoot

  Een moeder kan ontkennen dat haar overleden echtgenoot de vader is van haar kind.

 • Aangifte van Overlijden

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Aangifte van Geboorte

  Is uw kind in Papendrecht geboren? Dan doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte aan de balie van de gemeente Papendrecht. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in in de basisregistratie personen (BRP).

 • Naamskeuze kind

  Bij de aangifte van het eerste kind uit uw huwelijk of bij de erkenning (ongeboren vrucht) van een eerste kind, kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder.

 • Nieuws over Chemours/Dupont

  Hier vindt u informatie over het bedrijf Chemours/Dupont in Dordrecht. Ook delen wij hier correspondentie over het bedrijf, beantwoording van raadsvragen enz. De gemeente Papendrecht trekt in deze zaak samen op met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht.

 • Nieuws

  Het laatste nieuws van de gemeente

 • Inleiding

  Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u een uitvaart wilt regelen.

 • Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

  Als eigenaar mag u uw leegstaande woning in bepaalde situaties onder voorwaarden tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. Wanneer u uw woning wilt verhuren, dient u hiervoor toestemming te vragen van uw hypotheekverstrekker.

 • Arno Janssen

  Arno Janssen Wethouder

 • Aart-Jan Moerkerke

  Aart-Jan Moerkerke Burgemeester

 • André Stremler

  André Stremler Fractievoorzitter PAB

 • Ruud Lammers

  Ruud Lammers Fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

 • Klachten

  Klanten/inwoners van de gemeente die van mening zijn niet correct te zijn geholpen, kunnen een klacht indienen. Dat helpt tevens de gemeentelijke organisatie steeds klantvriendelijker te maken.

 • Bijstand en (bijstands)-uitkering

 • Binnenhavengeld

  Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van havens in Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht, dan betaalt u daar binnenhavengeld voor. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht werken samen met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Sinds 1 januari 2015 int Havenbedrijf Rotterdam het binnenhavengeld.

 • Kijk mee bij de waardevaststelling WOZ van uw woning

  Huiseigenaren worden in de gelegenheid gesteld de gegevens van de woning waarin ze zelf wonen te controleren voordat de definitieve WOZ-waarde 2018 wordt vastgesteld. Op deze manier wil de gemeente de dienstverlening aan de inwoners verbeteren.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking(en) zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Geautomatiseerde kwijtschelding

  Geautomatiseerde kwijtschelding kan worden verleend voor de gemeentelijke belastingaanslag Afvalstoffenheffing. Als u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt hoeft u geen kwijtscheldingsformulier in te vullen.

 • Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving

  28 november 2018

  We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'.

 • Subsidiemogelijkheden, sponsoring en crowdfunding

 • Sportverenigingen en vrijwilligers

 • Website over duurzame energie

  Er is een speciale website gemaakt waar huiseigenaren, huurders en bedrijven informatie kunnen vinden over het verduurzamen van hun huis of bedrijfspand en de overgang naar aardgasvrij.

 • Zon op andermans dak

  Wilt u zonnepanelen maar niet op uw eigen dak of heeft u zelf geen geschikt dak? Dan zijn er toch mogelijkheden!

 • Woningen aardgasvrij

  Ook in Papendrecht moeten alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. De voorbereidingen zijn dan ook in volle gang.

 • Ontdek wat energie besparen jou oplevert!

  06 augustus 2019

  Doe mee met de actie spouwmuurisolatie in de Drechtsteden! Meedoen levert je gemak en kostenvoordeel op. Je profiteert van een hoogwaardig product tegen een scherpe prijs.

 • Subsidieregeling Klimaatactief

  01 augustus 2019

  Hier leest u meer over de subsidiemogelijkheden van Waterschap Rivierenland.

 • Urnennis

  Een gesloten of open nis in een urnenmuur. Hier kunt u maximaal twee asbussen bijzetten.

 • Gemiva - Fideel

  De Gemiva-SVG Groep, die Fideel exploiteert, is maanden bezig geweest met het opzetten van de winkel. In het gebouw biedt de Gemiva-SVG Groep al meer dan 25 jaar dagbesteding aan mensen met een beperking, aldus Nella Rijsdijk, locatiehoofd van Fideel.

 • Herinrichtingsplan

  29 juli 2019, pdf, 415kB

  Herinrichtingsplan Wipmolen

 • Toestemmingsverklaring minderjarige

  pdf, 19kB
 • Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur o.g.v. Leegstandwet

  pdf, 84kB
 • Eikenprocessierups

  04 juli 2019

  De eikenprocessierups is door de hoge temperaturen landelijk volop in het nieuws. Helaas zorgen de beestjes en vooral de haren voor veel overlast. Droge winters en droge zomers stimuleren de toename van de rupsen. Onlangs heeft Staatsbosbeheer nog gewaarschuwd voor de rups in de bosgebieden die zij in de Alblasserwaard beheren.

 • Wijkhopper in heel Papendrecht

  31 juli 2019

  Vanaf 1 augustus 2019 rijdt de Wijkhopper in alle wijken van Papendrecht.

 • Bewoners Blankvoorn zorgen zelf voor de beplanting

  31 juli 2019

  Met dank aan een initiatief van inwoner Wim Pesschier is een groenstrook in de Blankvoorn III in de wijk Oostpolder voorzien van nieuwe bijvriendelijke beplanting. Het onderhoud ervan verzorgen de bewoners zelf.

 • Bijeenkomst over leefomstandigheden Papendrechtse senioren vol

  31 juli 2019

  De gemeente Papendrecht wil graag weten of ouderen fijn wonen in Papendrecht en wat er eventueel voor hen verbeterd kan worden. Daarom is er een bijeenkomst op woensdag 7 augustus in het gemeentehuis. Inmiddels is de bijeenkomst vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

 • Doe mee met actie spouwmuurisolatie

  14 augustus 2019

  Samen met het Regionaal Energieloket houdt de gemeente Papendrecht een actie om isolatie van spouwmuren makkelijker en goedkoper te maken.

 • EFSA scherpt voorlopige grenswaarde PFOA aan, RIVM wijzigt adviezen niet

  14 december 2018

  De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die RIVM in 2016 heeft afgeleid. Het RIVM zet vraagtekens bij de onderbouwing van de EFSA en ziet, mede doordat de EFSA-waarde nog niet definitief is, geen aanleiding om eerdere adviezen aan te passen. Volgend jaar komt de EFSA met een definitieve grenswaarde.

 • Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

  17 juli 2019

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

 • GenX nu formeel aangewezen als 'zeer zorgwekkende stof'

  03 juli 2019

  Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft namens de lidstaten op 26 juni 2019 het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel ingedeeld gaat worden als ‘substance of very high concern’ (SVHC).

 • Gemeentenieuws 3 juli 2019

  03 juli 2019, pdf, 4MB
 • Gemeentenieuws 10 juli 2019

  10 juli 2019, pdf, 4MB
 • Gemeentenieuws 17 juli 2019

  17 juli 2019, pdf, 1MB
 • Gemeentenieuws 24 juli 2019

  29 juli 2019, pdf, 3MB
 • Gemeentenieuws 31 juli 2019

  01 augustus 2019, pdf, 3MB
 • Week van ons Water

  30 april 2019

  Tijdens de Week van ons Water (1-12 mei 2019) worden in heel Nederland leuke en leerzame wateractiviteiten gehouden, ook in de Drechtsteden. Jong en oud kan meer dan een week lang van alles beleven.

 • Groendakactie en -verloting in Papendrecht

  20 juni 2019

  De gemeente Papendrecht houdt samen met de Groendakcoach een groendakactie. Inwoners kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor een gratis dakcontrole, waarbij een dakexpert bekijkt of de kwaliteit van het dak en draagkracht van de constructie uw dak geschikt maken als groen dak. Is dit het geval dan krijgt u een vrijblijvende offerte voor realisering van een groen dak.

 • Zegt het voort: Een goed klimaatidee? Waterschap betaalt mee!

  24 april 2018

  Van zaterdag 5 t/m zondag 13 mei is de voorjaarseditie van de week van ons water. Deze week zal in het kader staan van waterkwaliteit en water in en om het huis.

 • Groen voor Steen op de Papendrechtse basisschoolpleinen

  21 maart 2019

  Schoolpleinen moeten groener worden. Groene schoolpleinen bieden immers meer uitdaging. Kinderen gaan er meer van bewegen. En door meer te bewegen, gaan ook de leerprestaties omhoog. Daarnaast is het ook nog eens goed voor het klimaat.

 • Spade en steun voor schooltuin De Lage Waard

  04 oktober 2018

  Vrijdag 21 september gaf wethouder Kees de Ruijter bij de start een spade aan de initiatiefnemers van de aanleg van een schooltuin bij De Lage Waard. De gemeente steunt deze actie mede omdat de aanleg aansluit bij Operatie Steenbreek, een initiatief om Nederlanders enthousiast te maken om hun tuin groener te maken en bij te dragen aan het een beter klimaat en een gezonde samenleving.

 • Maquette 'De Levende Tuin' op Open Dag

  19 maart 2018

  Zaterdag 17 maart was het Open Dag in het gemeentehuis. Operatie Steenbreek was aanwezig en voor geïnteresseerde inwoners was er onder andere gelegenheid de maquette 'De Levende Tuin' te bewonderen.

 • Workshop voor kinderen bij Music, Art & Lemonade

  20 juni 2018

  Cultureel evenement Music, Art & Lemonade liet de Markt in Papendrecht van woensdag 13 tot en met zondag 17 juni bruisen met een loungehoek, exposities, verassende en gevarieerde optredens, concerten en allerlei gratis workshops, waaronder een over Operatie Steenbreek.

 • Groen voor Steen

  30 april 2019

  De Rotary Club Papendrecht zet zich met project Groen voor Steen in voor groenere schoolpleinen, die spannender en uitdagender zijn voor de leerlingen maar ook een betere waterberging hebben. Een mooi initiatief, dat de gemeente Papendrecht graag onderschrijft.

 • Tijdelijk Tuincentrum De Kameleon

  24 april 2018

  SBO De Kameleon besteedt met de leerlingen veel aandacht aan de leefomgeving. Zo had de school tijdelijk een eigen tuincentrum ingericht waar leerlingen plantjes konden kopen. De plantjes mochten zij vervolgens zelf planten op het schoolplein.

 • Bewoners van de Trasmolen dragen bij aan een groener Papendrecht

  13 maart 2018

  Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Hoosbuien komen vaker voor en droogteperiodes duren langer. Deze extremere weersomstandigheden kunnen vooral in de zomermaanden zorgen voor veel schade door bijvoorbeeld wateroverlast. De gemeente Papendrecht roept daarom woningeigenaren en huurders op hun tuin te vergroenen en mee te doen aan ‘Operatie Steenbreek’.

 • Strook grond Pontonniersweg bijvriendelijk ingezaaid

  27 maart 2019

  Ruim 60 kleuters van Kindcentrum Oranje Nassau zaaiden woensdag 27 maart een strook langs de Pontonniersweg in met bijvriendelijk materiaal. Onder aanvoering van wethouder Arno Janssen en Pipelotje De Bij strooiden de kinderen met grote zorgvuldigheid de zaadjes op het braakliggende stuk grond. Van tevoren bezocht Pipelotje De Bij de drie klassen al om meer te vertellen over het nut van bijen en andere insecten.

 • De Week van ons Water

  17 oktober 2018

  Van 17 tot 24 oktober 2018 is het De Week van ons Water. Door heel Nederland worden er weer tal van leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd die antwoord geven op vragen als: Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan?

 • Operatie Steenbreek op basisschool De Kameleon

  09 februari 2018

  Vrijdag 2 februari 2018 was Operatie Steenbreek Papendrecht aanwezig op basisschool De Kameleon. Aanleiding was de start van het Waterproject 'De veilige stad'. Voor de groepen 6, 7 en 8 stond er o.a. een les over klimaatadaptatie op het programma.

 • Brief t.b.v. voornemen tot handhaving DuPont de Nemours

  04 april 2019, pdf, 96kB
 • ILT rapport vervolgonderzoek afvalstromen chemours

  01 oktober 2019, pdf, 328kB
 • RIVM rapport landelijk beeld GenX

  01 oktober 2019, pdf, 2MB
 • Gemeentenieuws 2 oktober 2019

  01 oktober 2019, pdf, 6MB
 • Buurtbemiddeling

  Of het nu gaat om geluidsoverlast, stankoverlast of vervelend geparkeerde auto's: buren ruziën wat af. Zou er geen Buurtbemiddeling zijn, dan zouden dit soort conflicten allemaal terecht komen bij de politie. Gelukkig bestaat dit in Papendrecht sinds 1 januari 2008 wel.

 • Gemeente met 'groene prijzen' op boeken- en rommelmarkt Excelsior

  01 oktober 2019

  De gemeente was afgelopen zaterdag te gast op de altijd druk bezochte rommel- en boekenmarkt van Muziekvereniging Excelsior. Medewerkers deelden bloembollen uit aan de bezoekers en de gemeente stelde ‘groene’ prijzen beschikbaar voor het Rad van Avontuur. Zo won de heer Nispeling een prachtige mandarijnboom en was mevrouw De Zwaan de gelukkige winnares van een mooi tuinplantenpakket. De gemeente wil zo inwoners stimuleren om hun woning en tuin te vergroenen.

 • Vier nieuwe groendaken

  01 oktober 2019

  Maandag 23 september zijn bij vier woningen in De Hooght de eerste vier groendaken aangelegd naar aanleiding van de Operatie Steenbreek groendakactie.

 • Kinderen van OBS 't Kofschip scheiden afval

  01 oktober 2019

  Op dinsdag 24 september was het zover. Vanaf die dag wordt het afval op basisschool 't Kofschip gescheiden aangeboden. Na een les van de afvalcoach van HVC zijn alle leerlingen gelijk begonnen met het scheiden van afval. Al in het klaslokaal staan bakken in verschillende kleuren. Papier, PMD en afval van groente en fruit worden gescheiden van het restafval en apart ingezameld.

 • Spreekuur PuurPapendrecht elke maandag

  01 oktober 2019

  In oktober kunt u de buurtverbinders van PuurPapendrecht weer wekelijks vinden in de bibliotheek Aanzet.

 • IKC De Wielen is geopend

  01 oktober 2019

  Vrijdag 27 september was de officiële opening van IKC De Wielen aan de P. Zandtstraat 1. De opening werd verricht door burgemeester Aart-Jan Moerkerke en wethouder Kees de Ruijter. Het was één groot feest. Er waren spelletjes en activiteiten voor alle leeftijden.

 • Officiële opening Odensehuis op 3 oktober

  01 oktober 2019

  Donderdag 3 oktober wordt het Odensehuis in de Gerbrandystraat officieel geopend. Coördinator Marjan Middelburg vertelt over de opening van de informatie- en ontmoetingsplek en wat daaraan vooraf ging.

 • Vrijdag 4 oktober: Doe Duurzaam Markt!

  01 oktober 2019

  Wilt u uw tuin groener maken? Meer informatie over het isoleren van uw woning? Of wilt u tips voor het verminderen van voedselverspilling? Kom voor dat en voor veel gezelligheid op vrijdag 4 oktober naar de Doe Duurzaam Markt.

 • Bezoekers maken kennis met het rijke verenigingsleven op de proeverij

  01 oktober 2019

  Zaterdag was het marktplein omgetoverd tot één grote Proeverij waar bezoekers genoten van lekkere hapjes en kennismaakten met het aanbod op het gebied van sport, cultuur en welzijn in Papendrecht.

 • Opening Eilandje Tinbergenplantsoen

  01 oktober 2019

  Op maandag 23 september is het eilandje Tinbergenplantsoen officieel in gebruik genomen. Wethouder Arno Janssen opent om 16.00 uur, samen met de bewonerswerkgroep, het eilandje Tinbergenplantsoen officieel. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Succesvolle Drive experience voor jonge automobilisten

  01 oktober 2019

  De gemeenten Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hielden zaterdag 21 en 28 september een praktijkdag voor jonge autorijders die sinds kort in het bezit zijn van een rijbewijs. The DriveXperience is een gratis praktijkdag waarbij jonge autorijders t/m 24 jaar ervaringen kunnen opdoen in het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties.

 • Regelgeving horeca en evenementen rond feestdagen

  01 oktober 2019

  Voor festiviteiten, ontheffing geluidhinder en afwijkende sluitingstijd op feestdagen (o.a. kerst, oud en nieuw, Koningsdag) dient door de horeca-exploitant en de organisator van een evenement een verzoek bij de burgemeester te worden ingediend.

 • Brief aanbieding rapporten

  01 oktober 2019, pdf, 233kB
 • Kamerbrief

  01 oktober 2019, pdf, 650kB
 • Educatief bos op schoolplein De Lage Waard bestaat 1 jaar

  01 oktober 2019

  Het educatieve bos op het schoolplein van christelijke scholengemeenschap De Lage Waard bestaat een jaar. In het najaar van 2018 startten leerlingen samen met ouders en buurtbewoners de aanleg van het bios van zo’n 250 vierkante meter op het schoolplein. Hoe staat het er na een jaar voor? Drijvende kracht, initiatiefneemster en biologiedocente Angelique Lamoré licht het graag toe.

 • Gemeente met 'groene prijzen' op boeken- en rommelmarkt Excelsior

  01 oktober 2019

  De gemeente was afgelopen zaterdag te gast op de altijd druk bezochte rommel- en boekenmarkt van Muziekvereniging Excelsior. Medewerkers deelden bloembollen uit aan de bezoekers en de gemeente stelde ‘groene’ prijzen beschikbaar voor het Rad van Avontuur. Zo won de heer Nispeling een prachtige mandarijnboom en was mevrouw De Zwaan de gelukkige winnares van een mooi tuinplantenpakket. De gemeente wil zo inwoners stimuleren om hun woning en tuin te vergroenen.

 • Voorgenomen groenwerkzaamheden

  01 oktober 2019

  De gemeente is van plan deze winter een boom te vervangen nabij het achterpad achter Kamillehof 19. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K.J. van Zwienen via telefoonnummer 14078. Deze boom staat niet op de groene kaart.

 • Vier nieuwe groendaken

  01 oktober 2019

  Maandag 23 september zijn bij vier woningen in De Hooght de eerste vier groendaken aangelegd naar aanleiding van de Operatie Steenbreek groendakactie.

 • Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

  pdf, 4MB

  Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt in de periode 2018-2021. Het beheerplan is breed opgesteld en betreft de onderdelen, wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 en het Wegenplan 2013-2017 vormen het vertrekpunt en het kader van het Civiele Technisch Beheerplan. Bij vaststelling vervalt het Wegenplan 2013-2017.

 • Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

  03 oktober 2019, pdf, 4MB
 • Meest gestelde vragen over groot onderhoud

  De gemeente zorgt voor een goede onderhoudstoestand van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening in de openbare ruimte. Hiervoor is het noodzakelijk dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit onderhoud is onder te verdelen in klein onderhoud en reparatiewerk en het per wijkdeel aanpakken van de totale infrastructuur (groot onderhoud).

 • Rapporten en aanbevelingen met betrekking tot het onderzoek naar GenX

  01 oktober 2019

  Er zijn onderzoeken gedaan naar de stof GenX door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bericht aan de Tweede Kamer dat deze onderzoeken nu beschikbaar zijn.

 • Onderhoud sloten

  04 oktober 2019

  In de maand oktober krijgen sloten en watergangen in Papendrecht hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina