Samenstelling Rekenkamercommissie

Voorzitter

Dhr. Drs. R.J.A. (Ronald) Clayden (benoemd per 1-6-2005 en daarna herbenoemd voor de periode tot 1-1-2012, vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1-1-2016  en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1-1-2020)

Externe leden

Mw. T. (Tanja) Groenendijk - de Vos MA (benoemd per 01-07-2008 voor de periode tot 1-1-2012,  vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1-1-2016  en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1-1-2020)

Dhr. drs. M.P. (Martijn) Groenewegen MBA MCM (benoemd per 1-1-2012 tot 1-1-2016 en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1-1-2020)

Leden vanuit de gemeenteraad

Mw. A. (Adrie) van den Adel (per 7-6-2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

Dhr. J.G.S. (José) van der Tak MSc (per 18-10-2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

Secretaris

Mw. C. (Chantal) Richter MA & MSc,  raadsadviseur/ plv griffier

Regels voor het functioneren van de Rekenkamercommissie

De regels voor het functioneren van de Rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening op de  Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht, het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie en in de Missie en Werkwijze van de Rekenkamercommissie. E.e.a. is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 30 juni 2005.