Samenstelling Rekenkamercommissie

Voorzitter

Dhr. drs. M.P. (Martijn) Groenewegen MBA MCM (benoemd als voorzitter per 18 februari 2021 tot en met 17 februari 2025, voorheen extern lid van 1-1-2012 tot 1-1-2020)

Externe leden

Mevrouw drs. J.E. (Betty) Talstra benoemd per 15 april 2021 tot 15 april 2027.
Mevrouw L. (Lize) Kooijman benoemd per 15 april 2021 tot 15 april 2027.

Leden vanuit de gemeenteraad

Mw. A. (Adrie) van den Adel (per 7-6-2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

Dhr. J.G.S. (José) van der Tak MSc (per 18-10-2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

Secretaris

Mw. K. (Kim) Bijman MSc,  raadsadviseur/ plv griffier