Onderzoek 2020

Onderzoek Doorwerking: Evaluatie van tien jaar rekenkameronderzoek in Papendrecht

De Rekenkamercommissie kwam in mei 2020 met het  onderzoeksrapport: "Evaluatie van tien jaar rekenkameronderzoek in Papendrecht".

De centrale vraag van het onderzoek luidt:

Hoe kunnen de onderzoekprocessen, de –producten en de effecten ervan beoordeeld worden en wat kan daarvoor worden geleerd voor de rol, samenstelling en toekomst van de rekenkamercommissie?

Raadsbesluit

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 nam de gemeenteraad het besluit om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport gedeeltelijk te onderschrijven.