Onderzoek 2017

Onderzoek naar toezicht en handhaving in Papendrecht.

Toezicht en Handhaving in Papendrecht

Recentelijk heeft de Rekenkamercommissie Papendrecht haar onderzoek afgerond naar het toezicht op en de handhaving van diverse regels op het gebied van de fysieke leefomgeving (denk aan bestemmingsplannen, vergunningen) en de openbare orde en veiligheid (denk daarbij aan regels omtrent veiligheid en gezondheid) in Papendrecht. De Rekenkamercommissie bepleit een verbetering en modernisering van de processen die hiermee gemoeid zijn en adviseert om daarbij van te voren heldere prioriteiten aan te geven. In zijn vergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad alle conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport unaniem overgenomen.