Onderzoek 2015

Onderzoek naar verzelfstandigingen.

In dit onderzoek wordt nader in beeld gebracht welke stappen in een proces bij de verzelfstandiging van gemeentelijke taken kunnen worden gezet en wat daarbij de rol is van de gemeenteraad.