Onderzoek 2014

Onderzoek naar risicomanagement in Papendrecht.

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in oktober 2014 een onderzoek afgerond naar de wijze waarop de gemeente Papendrecht inzicht heeft in risico's en omgaat met het beheersen van risico's en op welke wijze de bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening daarover verloopt.

De gemeenteraad heeft een aantal aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om een aantal zaken in verband hiermee te verbeteren, overgenomen. Met name waar het gaat om de informatievoorziening in de richting van de raad en de controlerende functie van de raad.