Onderzoek 2013

Kwaliteit van dienstverlening: Onderzoek naar afhandeling van poststukken.

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in februari 2013 haar onderzoek afgerond naar de tijdigheid, volledigheid en correctheid van de afhandeling van poststukken.

De Rekenkamer is in het algemeen tevreden over de afhandeling van poststukken maar is ten aanzien van de afhandeling van subsidieaanvragen van mening dat dit wat sneller kan en dat bij de afhandeling van bezwaarschriften en klachten meer informatie kan worden verschaft over het verloop van de betreffende procedure.