Onderzoek 2012

Onderzoek Groeien in Jeugdbeleid.

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in maart 2012 haar onderzoek afgerond naar het jeugdbeleid in Papendrecht met bovenvermeld onderzoeksrapport.

De Rekenkamercommissie beveelt aan consequent de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdbeleid uit te voeren. Ook om daarbij aan te geven welke activiteiten en maatregelen worden uitgevoerd. Zorg ook, zo zegt de Rekenkamercommissie, voor een duidelijke positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).