Onderzoek 2011

Onderzoek Re-integratie op afstand en onderzoek Samenhang in verkeersveiligheid.

Re-integratie op afstand

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in februari 2011 haar onderzoek afgerond naar het re-integratiebeleid voor Papendrecht, met bovenvermeld onderzoeksrapport.

De Rekenkamercommissie beveelt aan om een evaluatieonderzoek van de Sociale Dienst Drechtsteden (SCD) te laten verrichten, waarin ook de vraag aan de orde komt naar de prestaties op het gebied van het re-integratiebeleid. Daarnaast beveelt de Rekenkamercommissie aan om de gemeenteraad minstens twee keer per jaar over het reilen en zeilen van de SCD te blijven informeren maar ook om als gemeenteraad zelf actief te verzoeken om informatie.

Onderzoeksrapport naar de effectiviteit en efficiëntie van het re-integratiebeleid:

Samenhang in verkeersveiligheid

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in oktober 2011 haar onderzoek afgerond naar de verkeersveiligheid in Papendrecht, met bovenvermeld onderzoeksrapport.

De Rekenkamercommissie beveelt aan om te zorgen voor een herkenbare en uniforme inrichting van schoolomgevingen, om te zorgen voor een deelplan verkeersveiligheid en om te zorgen voor een communicatieplan verkeersveiligheid.

Onderzoeksrapport naar de verkeersveiligheid in Papendrecht: