Onderzoek 2010

Onderzoek Communicatie goed geregeld?

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft in januari 2010 haar onderzoek naar het communicatiebeleid afgerond met bovenvermeld onderzoeksrapport.

De Rekenkamercommissie adviseert het algemene communicatiebeleid meer om te zetten in concrete activiteiten om als gemeente actief de discussie aan te gaan met de inwoners over diverse rollen en verantwoordelijkheden.