Onderzoek 2009

Onderzoek Het hard van Papendrecht beoordeeld.

In juli 2009 heeft de Rekenkamercommissie Papendrecht haar onderzoek naar het beleid van het onderhoud van de wegen en de rioleringen binnen Papendrecht afgerond.

De Rekenkamercommissie adviseert dat er duidelijke plannen komen, waarin ook de onderhoudsbudgetten inzichtelijk aan de raad worden gepresenteerd.