Onderzoek 2008

Onderzoek Van raad naar daad.

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft onlangs een onderzoek gehouden naar wat er, kort gezegd, tot nu toe in de praktijk met de aanbevelingen uit de eerdere onderzoeksrapporten was gedaan. De commissie beveelt aan dat de raad telkens een raadsbesluit zal moeten nemen over ieder onderzoeksrapport, uit welk besluit duidelijk zal dienen te blijken welke aanbevelingen worden overgenomen, welke aanbevelingen niet worden overgenomen en welke aanbevelingen gewijzigd worden overgenomen.

Een andere belangrijke aan beveling uit het rapport is dat het college van Burgemeester & Wethouders telkens aan de raad rapporteert over de doorwerking van onderzoeksrapporten in de praktijk. De raad heeft dit alles bevestigd in haar vergadering van 19 juni 2008.