Onderzoek 2007

Effectief subsidiebeleid. Rekenkameronderzoek naar subsidiebeleid gemeente Papendrecht.

Het vierde onderzoeksrapport van de RKCie wordt in juli 2007 afgerond. Het rapport met de titel “Effectief subsidiebeleid. Rekenkameronderzoek naar subsidiebeleid gemeente Papendrecht” werd kort voor het zomerreces-2007 aan de raadsvoorzitter aangeboden.

Enkele aanbevelingen uit het onderzoeksrapport: vermeld in de jaarlijkse subsidiebundel de aangevraagde en toegekende subsidies, dus ook de aanvragen (ook voor individuele subsidies) die niet zijn gehonoreerd, maak duidelijk hoe de welzijnsvisie met subsidies wordt gerealiseerd, kom tot een zakelijker benadering voor tijdige indiening van stukken en kom tot nadere contacten om instellingen op andere manieren dan enkel in financiële zin te ondersteunen. Tot slot wordt de raad aanbevolen om het college over een jaar te laten rapporteren over de aanbevelingen.

Het rapport is (voorafgaand aan behandeling door de gemeenteraad) besproken in de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën (REF) op 06 september 2007 en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 september 2007.