Onderzoek 2005

Onderzoek Inhuren is ook op geld sturen.

In de gemeenteraadsvergadering van 19 januari 2006 werd het eerste onderzoek van de Rekenkamercomissie, feitelijk uitgevoerd in de tweede helft van 2005 en eind-2005 afgerond, aan de voorzitter van de gemeenteraad aangeboden. Onderzocht werd inhuur van extern personeel door de gemeente.

Het betreffende eindrapport kreeg de titel mee: Inhuren is ook op geld sturen.

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn: bewaak het nakomen van afspraken, onderhandel over de tarieven en maak in de begroting duidelijk om welke kosten en besparingen het hierbij gaat.

Dit eerste onderzoeksrapport is op 24 april 2006 besproken in de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ). De commissie ABZ vindt het een kwalitatief goed rapport, onderschrijft de aanbevelingen, maar vindt een separate raadsbehandeling niet meer nodig.