Onderzoeken

Onderzoeken en rapportages van de Rekenkamercommissie.

 • Onderzoek 2020

  04 maart 2021

  Onderzoek Doorwerking: Evaluatie van tien jaar rekenkameronderzoek in Papendrecht

 • Onderzoek 2006

  Onderzoek Sturen op effecten en prestaties en onderzoek Verbonden partijen gemeente Papendrecht.

 • Onderzoek 2016

  Onderzoek naar de sturing in het sociaal domein.

 • Onderzoek 2007

  Effectief subsidiebeleid. Rekenkameronderzoek naar subsidiebeleid gemeente Papendrecht.

 • Onderzoek 2012

  Onderzoek Groeien in Jeugdbeleid.

 • Onderzoek 2010

  Onderzoek Communicatie goed geregeld?

 • Onderzoek 2005

  Onderzoek Inhuren is ook op geld sturen.

 • Onderzoek 2013

  Kwaliteit van dienstverlening: Onderzoek naar afhandeling van poststukken.

 • Onderzoek 2011

  Onderzoek Re-integratie op afstand en onderzoek Samenhang in verkeersveiligheid.

 • Onderzoek 2009

  Onderzoek Het hard van Papendrecht beoordeeld.

 • Onderzoek 2015

  Onderzoek naar verzelfstandigingen.

 • Onderzoek 2017

  Onderzoek naar toezicht en handhaving in Papendrecht.

 • Onderzoek 2014

  Onderzoek naar risicomanagement in Papendrecht.

 • Onderzoek 2018

  Onderzoek Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht en onderzoek Budgetoverschrijding vernieuwbouw gemeentehuis.

 • Onderzoek 2008

  Onderzoek Van raad naar daad.