Jaarverslagen

In jaarverslagen wordt aandacht besteed aan de door de Rekenkamercommissie gepresenteerde onderzoeken en daaruit voortvloeiende acties. Ook wordt in jaarverslagen meestal vooruit gekeken naar werkzaamheden en geplande onderzoeken voor het het komende kalenderjaar.