Jaarplannen

In het jaarplan geeft de Rekenkamercommissie jaarlijks aan welke onderwerpen zij het komende jaar onderzoekt. Onderzoeken leiden tot rapporten met bevindingen en (waar mogelijk) aanbevelingen. Het jaarplan is bedoeld als beknopt overzicht van uit te voeren onderzoeksactiviteiten.