Commissievergaderingen

Informeel deel en spreekrecht bij commissievergadering.

Informeel deel commissievergaderingen

Met ingang van februari 2016 is er een informeel deel, voorafgaand aan de commissievergaderingen. De inwoners van Papendrecht kunnen tussen 19.45 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis in gesprek gaan met commissieleden over onderwerpen die het werkveld van de commissie betreffen. Dit houdt in op de maandagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering ABZ, op woensdagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering Ruimte en op donderdagavond onderwerpen met betrekking tot het werkveld van de commissievergadering Samenleving. Zie voor de commissievergaderingen in 2019 het schema 2019 (pdf, 35 kB). Zie voor het werkveld van de commissies de bovenvermelde Verordening.

Spreekrecht bij commissievergadering

Inwoners van Papendrecht die willen inspreken over al of niet geagendeerde onderwerpen binnen het werkveld van een commissie, kunnen spreekrecht aanvragen. De voorzitter van de commissie biedt de gelegenheid om toelichting, op- of aanmerkingen te plaatsen over deze onderwerpen. Spreekrecht kan tot een 19.35 uur aangevraagd worden bij de commissiegriffier. Tussen publiek en commissieleden wordt niet gediscussieerd.