Commissie Samenleving

De commissie Samenleving adviseert en overlegt over diverse onderwerpen over de samenleving.

Onderwerpen

sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
economie en werkgelegenheid
volksgezondheid
onderwijs en kinderopvang
jongeren- en ouderenbeleid  
cultuur, sport, toerisme en recreatie

Samenstelling commissie Samenleving

Voorzitter: de heren L.T. van den Dool (CDA) en J.L. van Erk (ChristenUnie);

plv. voorzitter A.P.J. den Dekker (ChristenUnie).

  1. De heer M.H.A. Verweij en de dames B. de Heer-van der Waal en S.J.A. Verdoorn-de Lang (PAB);
  2. De dames K.E. Middelkoop-van den Adel en A.J. van der Matten-Spek (duo-raadslid) (CDA);
  3. De heer M. de Haas (VVD);
  4. De heren J.L. van Erk,  A. Oostra (duo-raadslid) en A.P.J. den Dekker (ChristenUnie);
  5. De heren R. Lammers en J.G.S. van der Tak, met als plaatsvervangend lid de heer M.G.C.H. Hardam (duo-raadslid) (Onafhankelijk Papendrecht);
  6. De heren L.J. van Hal en S. Suijker (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid mevrouw T.C. van Es (D66)
  7. De heren  A.J. Kosten en W. Goudriaan (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid de heer A. Boersma (duo-raadslid) (SGP);
  8. Mevrouw D. Yildiz-Karso en de heer T. Wolters (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid de heer H. Mooij (duo-raadslid) (PvdA);
  9. De heer B.H. Grimmius en mevrouw J. Vos (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid mevrouw Y. van Engelen (duo-raadslid) (GroenLinks).