Commissie Ruimte

De commissie Ruimte adviseert en overlegt over diverse onderwerpen over de ruimtelijke ordening.

Onderwerpen

 • ruimtelijke ontwikkeling
 • centrumontwikkelingen
 • volkshuisvesting
 • milieu
 • verkeer en vervoer
 • grondexploitatie (m.u.v. het complex Centrum)

Samenstelling commissie Ruimte  

Voorzitter: L.J. van Hal (D66);

Plaatsvervangend voorzitter: vacant;

 1. De heren J.H. Hoogeveen en P. Stremler en mevrouw H.M. van Wijngaarden (PAB);
 2. De Heer L.T. van den Dool en mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel (CDA);
 3. Mevrouw S.H. de Keizer en mevrouw A. Bokma (duo-raadslid) (VVD);
 4. De heren C.M. Laban (duo-raadslid) en A. Oostra (duo-raadslid) en A.P.J. den Dekker (ChristenUnie);
 5. De heren R. Lammers en D. Vink (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid de heerJ.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht)
 6. De heren L.J. van Hal en J. van der Linden (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid mevrouw T.C. van Es (D66);
 7. De heren A.J. Kosten en W. Goudriaan(duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid de heer A. Boersma (duo-raadslid) (SGP);
 8. Mevrouw D. Yildiz-Karso en de heer H. Mooij (duo-raadslid), met als  plaatsvervangend lid de heer T. Wolters (duo-raadslid) (PvdA);
 9. De heer B.H. Grimmius en mevrouw Y. van Engelen (duo-raadslid) (GroenLinks).