Commissie Ruimte

De commissie Ruimte adviseert en overlegt over diverse onderwerpen over de ruimtelijke ordening.

Onderwerpen

 • ruimtelijke ontwikkeling
 • centrumontwikkelingen
 • volkshuisvesting
 • milieu
 • verkeer en vervoer
 • grondexploitatie (m.u.v. het complex Centrum)

Samenstelling commissie Ruimte  

 • De heren J.H. Hoogeveen, A. Stremler en P. Stremler (PAB);
 • De heer L.T. van den Dool en de dames K.E. Middelkoop-van den Adel en L.E. Middelkoop (duo-raadslid) (CDA);
 • De dames S.H. de Keizer en A. Bokma (VVD);
 • De heren A.P.J. den Dekker en J.L. van Erk (ChristenUnie);
 • De heren R. Lammers en J.G.S. van der Tak en mevrouw H.C.T.J. Hoekstra (duo-raadslid) (Onafhankelijk Papendrecht)
 • Mevrouw T.C. van Es en de heren L.J. van Hal en N. van Heteren (duo-raadslid) (D66);
 • De heren A.J. Kosten, W. Goudriaan (duo-raadslid) en A. Boersma (duo-raadslid) (SGP);
 • Mevrouw D. Yildiz-Karso en de heren H. Mooij (duo-raadslid) en T. Wolters (duo-raadslid) (PvdA);
 • De heren R.V. van Engelen en L.B. Quist (duo-raadslid) (GroenLinks).