Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financien

De commissie REF adviseerde en overlegde over de onderwerpen regionale aangelegenheden, economisch beleid en financiën.

Met ingang van 28 april 2010 zijn de onderwerpen van de commissie REF geïntegreerd in de commissie ABZ.