Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken

In de commissie ABZ (Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken), bestaande uit o.a. de fractievoorzitters van de politieke partijen, worden onderwerpen van bestuurlijke, financiële en regionale aard besproken.

Onderwerpen

 • openbare orde en veiligheid
 • bestuurlijke zaken
 • communicatie
 • financiën
 • regionale aangelegenheden

Samenstelling commissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken:

Voorzitter: de heer J.H. Hoogeveen (PAB).

Plaatsvervangend voorzitter: de heer M.H.A. Verweij (PAB).

 • De heren A. Stremler en A.N. Tromp en mevrouw A. van den Adel (PAB);
 • De heren E.B.A. Lichtenberg en L.T. van den Dool (CDA);
 • De heer M. de Haas en mevrouw S.H. de Keizer (VVD);
 • De heren A.P.J. den Dekker en J.L. van Erk (ChristenUnie);
 • De heren R. Lammers en J.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht)
 • Mevrouw T.C. van Es en de heer J. van der Linden (duo-raadslid), met als plaatsvervangend lid de heer L.J. van Hal (D66);
 • De heren A.J. Kosten en W. Goudriaan, met als plaatsvervangend lid de heer A. Boersma (duo-raadslid) (SGP);
 • Mevrouw D. Yildiz-Karso en de heer T. Wolters (duo-raadslid) (PvdA);
 • De heer B.H. Grimmius en mevrouw J. Vos (duo-raadslid) (GroenLinks).