Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken

In de commissie ABZ (Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken), bestaande uit o.a. de fractievoorzitters van de politieke partijen, worden onderwerpen van bestuurlijke, financiële en regionale aard besproken.

Onderwerpen

 • openbare orde en veiligheid
 • bestuurlijke zaken
 • communicatie
 • financiën
 • regionale aangelegenheden

Samenstelling commissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken:

 • De heer J.H. Hoogeveen, mevrouw A. van den Adel en mevrouw H.M. van Wijngaarden (PAB);
 • De heer L.T. van den Dool, mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel en mevrouw L.E. Middelkoop (duo-raadslid) (CDA);
 • Mevrouw S.H. de Keizer en mevrouw A. Bokma (VVD);
 • De heren A.P.J. den Dekker en J.L. van Erk (ChristenUnie);
 • De heren R. Lammers en J.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht)
 • Mevrouw T.C. van Es, de heer L.J. van Hal en de heer N. van Heteren (duo-raadslid) (D66);
 • De heren A.J. Kosten, W. Goudriaan (duo-raadslid) en A. Boersma (duo-raadslid) (SGP);
 • Mevrouw D. Yildiz-Karso en de heer T. Wolters (duo-raadslid) (PvdA);
 • De heren R.V. van Engelen en L.B. Quist (duo-raadslid) (GroenLinks).