Raadscommissies

Drie uit raadsleden bestaande commissies voorzien de gemeenteraad van advies. Agendapunten van raadsvergaderingen worden doorgaans in een van deze commissies voorbereid. Adviezen van de commissies aan de raad zijn niet bindend. De openbare commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Naast de commissies adviseert het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) de gemeenteraad.