Spreekrecht

Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben spreekrecht.

Tijdens raadsvergaderingen kunnen zij het woord voeren over een agendapunt. Hiervoor is 5 minuten per inspreker beschikbaar. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, kan dit tot 10 minuten voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffier. De griffie adviseert echter, uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering aan te melden i.v.m. eventuele voorbereiding en advies m.b.t. het inspreken.

De griffie is bereikbaar via telefoon 0787706214 of e-mail griffie@papendrecht.nl.