Klachten

Klanten/inwoners van de gemeente die van mening zijn niet correct te zijn geholpen, kunnen een klacht indienen. Dat helpt tevens de gemeentelijke organisatie steeds klantvriendelijker te maken.

De gemeente Papendrecht streeft naar een klantvriendelijke werkwijze. Maar ... waar mensen werken worden fouten gemaakt, ook in Papendrecht.

Een schriftelijke klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar de gemeente of door het invullen van een klachtenformulier.

Meer informatie en het formulier vindt u op deze pagina.