Inspraak

Inspraak is de formele, wettelijke mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om hun mening (een zgn. 'zienswijze') te geven over gemeentelijke beleidsvoornemens.

Inspraakprocedures

Bij officiële inspraakprocedures, zoals bestemmingsplannen, is vastgelegd wie op welk moment in de procedure zienswijzen kunnen indienen. De gemeente publiceert de inspraakprocedures in het Gemeentenieuws (in het huis-aan-huis verspreidde Papendrechts Nieuwsblad). Daarin wordt ook beschreven op welke wijze zienswijzen kunnen worden ingediend.

Meer informatie over inspraak

Inspraakverordening