Bezwaar maken

Wettelijk is geregeld tegen welke besluiten van de gemeente u bezwaar kunt maken, bijvoorbeeld tegen verleende kap- en horecavergunningen.

De gemeente publiceert besluiten in het Gemeentenieuws. Bij deze publicaties wordt ook beschreven op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt.

Bezwaarbehandeling

Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van het bezwaar leest u in deze digitale folder bezwaarbehandeling Drechtsteden (pdf, 2 Mb). De folder is gemaakt door het Juridisch Kenniscentrum, waar het secretariaat zit voor behandeling van bezwaarschriften voor alle Drechtstedengemeenten.

Bezwaarbehandeling