Egbert Lichtenberg

Fractievoorzitter CDA

Egbert Lichtenberg Persoonlijk

Naam: Egbert Lichtenberg

Geboortedatum: 12-7-1967

Partij: CDA

Nevenfuncties: Algemeen directeur WAVO/!GO B.V., vice-voorzitter Cedris, lid van de landelijke Programmaraad, voorzitter collegiaal managementteam regio West Brabant, adviseur/lid bestuur Regionaal Werkbedrijf West Brabant, lid visiegroep Werk en economie CDA, lid Drechtraad, lid Agendacommissie van de Drechtraad

Social

Contact

E-mail: e.lichtenberg@kpnplanet.nl

Ik ben vanaf mijn 18e jaar lid van het CDA omdat ik mij wil inzetten voor een samenleving die rechtvaardig en solidair is en waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt om ons land en onze gemeente door te geven aan onze kinderen. Nadat ik in het verleden als ambtenaar voor de gemeente heb gewerkt en inmiddels werkzaam ben als directeur van een sociaal werkbedrijf, voel ik het sinds 2010 als een verantwoordelijkheid om mijn kennis, vaardigheden en talenten ook in te zetten voor onze mooie gemeente en gemeenschap als raadslid. Daarnaast vind ik het waardevol en belangrijk om ook regionaal samen te werken in de Drechtsteden en de Alblasserwaard, immers Papendrecht en haar inwoners hebben daar baat bij.

Ik zet me in om met anderen samen te werken om goede doelen te bereiken. Ik laat mij daarbij graag inspireren door nieuwe inzichten en kennis vanuit wetenschap maar zeker ook vanuit onze eigen inwoners, bedrijven en verenigingen.

Egbert Lichtenberg