De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen gemeenten en vormt het algemeen bestuur.

 • Wie zitten er in de raad?

  Het aantal raadsleden van gemeenten hangt samen met het inwonertal van de gemeente. De gemeenteraad van Papendrecht bestaat momenteel uit 23 leden. Eenmaal per vier jaar kiezen inwoners (van 18 jaar en ouder) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de raadsleden. Ieder raadslid vertegenwoordigt een politieke partij.

 • Griffie

  De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde.

 • Agenda's en verslagen

  De agenda's en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad van Papendrecht.

 • Politieke partijen

  De politieke partijen in Papendrecht zijn in volgorde van grootte:
  Papendrechts Algemeen Belang (PAB) ; CDA ; VVD ; ChristenUnie ; Onafhankelijk Papendrecht (OP) ; D66 ; SGP ; PvdA ; GroenLinks.