De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente

 • Meer informatie over de gemeenteraad

  De gemeenteraad heeft een eigen website waarop u ziet wie er in de raad zitten en welke politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Ook vindt u hier de agenda's en verslagen en hoe u met de raad in contact komt.

 • Wie zitten er in de raad?

  Het aantal raadsleden van gemeenten hangt samen met het inwonertal van de gemeente. De gemeenteraad van Papendrecht bestaat momenteel uit 23 leden. Eenmaal per vier jaar kiezen inwoners (van 18 jaar en ouder) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de raadsleden. Ieder raadslid vertegenwoordigt een politieke partij.

 • Griffie

  De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde.

 • Agenda's en verslagen

  De agenda's en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad van Papendrecht.

 • Politieke partijen

  De politieke partijen in Papendrecht zijn in volgorde van grootte:
  Papendrechts Algemeen Belang (PAB) ; CDA ; VVD ; ChristenUnie ; Onafhankelijk Papendrecht (OP) ; D66 ; SGP ; PvdA ; GroenLinks.