De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente

Meer informatie over de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website raad.papendrecht.nl waarop u ziet wie er in de raad zitten en welke politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Ook vindt u hier de agenda's en verslagen en hoe u met de raad in contact komt.

Griffie

De griffie zorgt voor de correcte voorbereiding van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak ter zijde. U kunt bij de griffie terecht voor al uw vragen over de raadscommissie en gemeenteraad. De contactgegevens zijn griffie@papendrecht.nl of via telefoonnummer 14078. Op de eigen website van de raad vindt u meer informatie over uw mogelijkheden onder het kopje 'meedoen'

Agenda's en verslagen

De agenda's en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad van Papendrecht zijn te vinden op raad.papendrecht.nl.

Politieke partijen

De politieke partijen in Papendrecht zijn te vinden op raad.papendrecht.nl

Wie zitten er in de raad?

Het aantal raadsleden van gemeenten hangt samen met het inwonertal van de gemeente. De gemeenteraad van Papendrecht bestaat momenteel uit 23 leden. Eenmaal per vier jaar kiezen inwoners (van 18 jaar en ouder) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de raadsleden. Ieder raadslid vertegenwoordigt een politieke partij.

Raadscommissies

In de commissies zitten raadsleden en duo-raadsleden. ze voorzien de gemeenteraad van advies. Agendapunten van raadsvergaderingen worden doorgaans in een van deze commissies voorbereid. Adviezen van de commissies aan de raad zijn niet bindend. De openbare commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Naast de commissies adviseert het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u naar raad.papendrecht.nl
•    Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
•    Commissie Ruimte
•    Commissie Samenleving
•    Platform Maatschappelijke Verkenning