geschenkenregister

Hier vindt u informatie over het geschenkenregister van de burgemeester en wethouders.

Geschenken, giften en uitnodigingen die zij ontvangen vanuit hun functie met een waarde van meer dan € 50,00 zijn eigendom van de gemeente tenzij ze worden teruggestuurd. Deze geschenken en giften worden aan het einde van elke kwartaal geregistreerd in een openbaar register dat op deze webpagina staat.

Voor meer informatie over omgang met geschenken, diensten en uitnodigingen door wethouders, kunt u paragraaf 4 van de Gedragscode Integriteit wethouders gemeente Papendrecht 2016 lezen. Voor de burgemeester is dit terug te vinden in paragraaf 4 van de Gedragscode Integriteit burgemeester gemeente Papendrecht 2016.

Voor wethouders: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR425169
Voor de burgemeester: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR424683

Politieke ambtsdrager

Schenking, gift of uitnodiging

Datum

Geschatte waarde

Besluit

(zelf houden/doneren aan/ teruggeven)

Wethouder Van der Borg

Uitnodiging bijwonen zaalfinale korfbal in Ahoy

15 april 2023

€ 47,50

aangenomen