Roelof van Netten

Gemeentesecretaris

Persoonlijk

Naam: R. (Roelof) van Netten

Directeur/ gemeentesecretaris: hoofd van de ambtelijke organisatie en adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Hij is het college behulpzaam bij de uitoefening van zijn taak en de schakel tussen het dagelijks bestuur van de gemeente en de ambtenaren.

Nevenfuncties (onbezoldigd): bestuurslid Stichting Fonds Hartman en bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen.

Social

Contact

Telefoon: 06 - 22 41 01 52

E-mail: r.van.netten@papendrecht.nl

Wilt u een afspraak maken met gemeentesecretaris Van Netten? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse Dainetty Cafsia, telefoon (078) 770 6301.

Roelof van Netten