Peter Naeije

Wnd. gemeentesecretaris

Persoonlijk

Naam: P. (Peter) Naeije

Waarnemend directeur/ gemeentesecretaris: hoofd van de ambtelijke organisatie en adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

Hij is het college behulpzaam bij de uitoefening van zijn taak en de schakel tussen het dagelijks bestuur van de gemeente en de ambtenaren.

Social

Contact

E-mail: p.naeije@papendrecht.nl

Wilt u een afspraak maken met waarnemend gemeentesecretaris Naeije? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse Dainetty Cafsia, telefoon (078) 770 6301.

Peter Naeije, waarnemend gemeentesecretaris