Kees de Ruijter

Wethouder

Persoonlijk

Naam: Kees de Ruijter

Portefeuille: wethouder verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, media, economie, sport, volksgezondheid, begraafplaats, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & wijkgericht werken

Partij: CU

Nevenfuncties: Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Papendrecht (onbezoldigd)
                           Zorgreservist Albert Schweitzerziekenhuis vanaf 1 mei 2021 (bezoldigd)

Social

E-mail: c.de.ruijter@papendrecht.nl

Wilt u een afspraak maken met wethouder De Ruijter? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse Christine Weijer, telefoon (078)770 3965.

Kees de Ruijter