Jan Dirk van der Borg

Wethouder

Persoonlijk

Naam: Jan Dirk van der Borg

Portefeuille: sport en cultuur, jeugdzorg, groen, recreatie, Drechtsteden en samenwerkingsagenda (regio), digitalisering en ict

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties:

•    Eigenaar Broeders Bier    Bezoldigd
•    Raad van Advies ForumC, forum over geloof, wetenschap en samenleving       Onbezoldigd
•    Redactie Overwegingenbundel Wetenschappelijk Instituut CDA / Theologennetwerk    Onbezoldigd

Sociale media

Contact

E-mail

Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse:

tot 1 juni: Saskia van Kol (078) 770 6392, email sm.van.kol@papendrecht.nl
vanaf 1 juni: Christine Weijer (078)770 3965, email cm.weijer@papendrecht.nl

Jan Dirk van der Borg