College van B & W

De burgemeester en de individuele wethouders communiceren, ieder op eigen wijze, over de werkzaamheden en belevenissen die gerelateerd zijn aan hun functie als gemeentebestuurder.
De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.