Samenstelling en taakverdeling college

De burgemeester en de individuele wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille waar zij bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Wilt u contact met één van de collegeleden of via de secretaresse een afspraak maken ? Klik dan hieronder op de naam van degene met wie u contact wilt en u krijgt de contactgegevens te zien van de betreffende bestuurder en zijn of haar secretaresse.