Verslagen van de Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad vergadert maandelijks. Hieronder zijn de notulen weergegeven van de vergaderingen die hebben plaatsgevonden.