Meldpunt Wmo

Steeds meer zorg en ondersteuning worden door gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe doet de gemeente Papendrecht het volgens u?

Meld uw ervaring(en) bij Meldpunt Wmo, www.zorgbelang-zuidholland.nl.

Ook kunt u iemand persoonlijk spreken door contact op te nemen met Adviespunt Zorgbelang, telefoon (0900) 243 70 70, e-mail adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaan ze in gesprek met gemeenten. Gemeenten kunnen hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo.

Klacht indienen bij betreffende organisatie

Het meldpunt is bedoeld om ervaringen te inventariseren en niet om individuele klachten op te lossen. Dus mocht u een klacht hebben over een product, dienst of de manier waarop u bent behandeld dient u dit bij de betreffende organisatie aan te geven door gebruik te maken van hun klachtenprocedure.