Wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad behartigt de belangen van iedereen die in aanraking komt met de Wmo. De Wmo Adviesraad levert een bijdrage aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken op het terrein van de wet maatschappelijk ondersteuning.

Samenstelling van de adviesraad Wmo

De huidige samenstelling van de adviesraad is als volgt:

 • Mevrouw V.I. de Waard- de Bruijn
 • Mevrouw I. Robart-Peters (voorzitter)
 • Mevrouw M. Gaartman-Benschop
 • De heer A.W. van Dijk
 • De heer G.M. Krijgsman
 • De heer P. Bezemer
 • Mevrouw W.M.E. van der Hoeven (ambtelijk secretaris)

Vergaderingen en notulen

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar (pdf, 18 kB).

Bekijk de notulen van de Wmo vergaderingen.

Data Wmo vergaderingen 2019

 • Maandag 16 september 2019
 • Maandag 21 oktober 2019
 • Maandag 11 november 2019
 • Maandag 9 december 2019

Meldpunt Wmo

Wat zijn uw ervaringen met de Wmo? Meld ze bij het Meldpunt Wmo.