Wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad behartigt de belangen van iedereen die in aanraking komt met de Wmo. De Wmo Adviesraad levert een bijdrage aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken op het terrein van de wet maatschappelijk ondersteuning.

Samenstelling van de adviesraad Wmo

De huidige samenstelling van de adviesraad is als volgt:

  • Mevrouw I. Robart-Peters (voorzitter)
  • Mevrouw V.I. de Waard- de Bruijn
  • De heer P. Bezemer
  • De heer H.A. Nieuwstraten
  • Mevrouw P.J. de Roo-Viskil 
  • De heer A. Groenenboom
  • Mevrouw W.M.E. van der Hoeven (ambtelijk secretaris)

Vergaderingen en notulen

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar (pdf, 18 kB).

Bekijk de notulen van de Wmo vergaderingen.

Data Wmo vergaderingen

Maandag 27 juni 2022
Maandag 12 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Maandag14 november 2022
Maandag 12 december 2022

Maandag 9 januari 2023
Maandag 13 februari 2023
Maandag 13 maart 2023
Maandag 10 april 2023
Maandag 8 mei 2023
Maandag 12 juni 2023
Maandag 10 juli 2023
Maandag 4 september 2023
Maandag 9 oktober 2023
Maandag 13 november 2023
Maandag 11 december 2023

De vergaderingen vinden telkens plaats van 13.00 – 15.00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan! Een mailtje naar mevrouw Van der Hoeven is voldoende.

Meldpunt Wmo

Wat zijn uw ervaringen met de Wmo? Meld ze bij het Meldpunt Wmo.