Wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad behartigt de belangen van iedereen die in aanraking komt met de Wmo. De Wmo Adviesraad levert een bijdrage aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken op het terrein van de wet maatschappelijk ondersteuning.

Samenstelling van de adviesraad Wmo

De huidige samenstelling van de adviesraad is als volgt:

 • Mevrouw I. Robart-Peters (voorzitter)
 • Mevrouw V.I. de Waard- de Bruijn
 • De heer P. Bezemer
 • De heer H.A. Nieuwstraten
 • Mevrouw P.J. de Roo-Viskil 
 • Mevrouw A. Stigter  
 • De heer A. Groenenboom
 • Mevrouw W.M.E. van der Hoeven (ambtelijk secretaris)

Vergaderingen en notulen

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar (pdf, 18 kB).

Bekijk de notulen van de Wmo vergaderingen.

Data Wmo vergaderingen 2021

 • 12 april 2021
 • 10 mei 2021
 • 21 juni 2021
 • 6 september 2021
 • 4 oktober 2021
 • 8 november 2021
 • 6 december 2021

De vergaderingen vinden telkens plaats van 13.00 – 15.00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan! Een mailtje naar mevrouw Van der Hoeven is voldoende.

Meldpunt Wmo

Wat zijn uw ervaringen met de Wmo? Meld ze bij het Meldpunt Wmo.