College van B & W

Het college van burgemeester & wethouders vormt het dagelijks bestuur van Papendrecht.

 • Samenstelling en taakverdeling college

  De burgemeester en de individuele wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille waar zij bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

  Wilt u contact met één van de collegeleden of via de secretaresse een afspraak maken ? Klik dan hieronder op de naam van degene met wie u contact wilt en u krijgt de contactgegevens te zien van de betreffende bestuurder en zijn of haar secretaresse.

 • Adviesraden

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raden advies over (voorgenomen) besluiten op genoemde werkterreinen. Daarnaast kunnen de adviesraden ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of met de burgemeester.

 • Overzicht nevenfuncties

  Met dit overzicht wordt uitvoering gegeven aan artikel 41b, lid 3 en 4 (wethouders) en aan artikel 67, lid 3 en 4 (burgemeester) van de Gemeentewet. In die artikelen is vastgelegd dat collegeleden nevenfuncties openbaar te maken.

 • Contact college

  Contact met het college van burgemeester en wethouders.

 • Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen