Joost Ansems

Gemeentesecretaris

Persoonlijk

Naam: J.M. (Joost) Ansems

Algemeen directeur/ gemeentesecretaris: hoofd van de ambtelijke organisatie en adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.
Hij is het college behulpzaam bij de uitoefening van zijn taak en de schakel tussen het dagelijks bestuur van de gemeente en de ambtenaren.

Nevenfuncties: geen

Sociale media

Linkedin

Contact

E-mail: jm.ansems@papendrecht.nl

Wilt u een afspraak maken met gemeentesecretaris Ansems? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse Amber Suurling, telefoon (078) 770 6301, e-mail a.suurling@papendrecht.nl

Joost Ansems