Jan Dirk van der Borg

Wethouder

Persoonlijk

Naam: Jan Dirk van der Borg

Portefeuille: sport en cultuur, jeugdzorg, groen, recreatie, Drechtsteden en samenwerkingsagenda (regio), digitalisering en ict

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties:

•    Eigenaar Broeders Bier    Onbezoldigd
•    Raad van Advies ForumC, forum over geloof, wetenschap en samenleving       Onbezoldigd
•    Lid adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (VNG - wethoudersvertegenwoordiging)   Onbezoldigd

Sociale media

Contact

E-mail

Wilt u een afspraak maken met de wethouder? Neemt u dan contact op met zijn secretaresse:
Christine Weijer (078)770 3965, e-mail cm.weijer@papendrecht.nl

Jan Dirk van der Borg