Wet Openbaarheid van Bestuur

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.

Wilt u meer weten over de Wet openbaarheid van bestuur? Bekijk het dossier Wet openbaarheid van bestuur op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

Werkwijze gemeente Papendrecht

NB! Op 26 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de elektronische weg te sluiten voor het doen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Dit besluit is op 11 december 2013 in het Papendrechts Nieuwsblad bekendgemaakt en op 12 december 2013 in werking getreden. Dat betekent dat een Wob-verzoek alleen nog schriftelijk per gewone post bij de gemeente kan worden ingediend. U kunt uw Wob-verzoek richten aan:

Burgemeester en wethouders van Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht