Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Papendrecht werkt hard om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. In deze toegankelijkheidsverklaring staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. We geven hier ook aan wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Papendrecht. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd of gaan dit op korte termijn doen. Er wordt op korte termijn een specialist aangetrokken die zich gaat bezighouden met het toegankelijk maken van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
  • De websites worden periodiek getest op toegankelijkheid door een derde partij

Uw reactie

Hebt u ideeën of suggesties om de toegankelijkheid van onze website beter te maken? Laat het ons weten.