Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Papendrecht werkt hard om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. In deze toegankelijkheidsverklaring staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. We geven hier ook aan wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.papendrecht.nl/

Toekomstige verbeteringen

Tekstalternatieven

 • Niet alle informatie heeft een alternatieve tekst (succescriterium 1.1.1)
 • Koppen en links dienen op de juiste manier hiërarchisch en betekenisvol toegepast te worden, zowel in tekst als in tabellen (succescriterium 1.3.1)
 • Afbeeldingen van tekst (succescriterium 1.4.5)
 • Niet-tekstueel Contrast (succescriterium 1.4.11)
 • Linkdoel (in context) (succescriterium 2.4.4)
 • Label in naam (succescriterium 2.5.3)

Formulieren op de website

 • Fout identificatie (succescriterium 3.3.1)
 • Niet alle informatie in de formulieren wordt begrijpelijk getoond door verkeerd gebruik van tags en labels (succescriterium 3.3.2)
 • De bezoeker weet soms na een foutmelding niet wat hij verkeerd heeft ingevuld (succescriterium 3.3.3)

We verwachten dat de leverancier van het online loket (Roxit) dit in 2020 aanpast.

Chatvoorziening

De chatvoorziening op onze websites wordt verzorgd door Live.com. Deze voldoet nog niet aan de eisen voor toegankelijkheid. (bedienbaarheid via het toetsenbord, het correct voorleesbaar zijn van de juiste teksten en functies) (succescriterium 4.1.2)
We verwachten dat de leverancier dit in 2019 of 2020 aanpast.

Documenten

Pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de gestelde eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met opschonen en het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat op termijn nieuwe pdf's toegankelijk zijn. Op oudere documenten voeren we een uitsterf- en aanpassingsbeleid.
U kunt contact opnemen voor een alternatieve versie van een niet toegankelijk document. Als dit niet beschikbaar is, kunnen we de gewenste informatie in een alternatieve vorm toesturen.

Testresultaten

07-08-2019: Handmatig onderzoek door 200OK, auteur Jules Ernst

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
 • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd of gaan dit op korte termijn doen. Er wordt op korte termijn een specialist aangetrokken die zich gaat bezighouden met het toegankelijk maken van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
 • De websites worden periodiek getest op toegankelijkheid door een derde partij

Uw reactie

Hebt u ideeën of suggesties om de toegankelijkheid van onze website beter te maken? Laat het ons weten.