Zakendoen met de gemeente

Informatie voor lokale ondernemers die graag zaken willen doen met de eigen gemeente.

Inkoopkalender

U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente? Hieronder ziet u de meest actuele inkoopkalender:

inkoopkalender

Ook voor alle gepubliceerde Drechtstedelijke aanbestedingen kunt u informatie vinden op www.tenderned.nl.

De gemeente moet volgens wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden. Van kantoorartikelen en de inhuur van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Omdat de gemeente de lokale economie wil  stimuleren, houdt zij daar waar de regels het toestaan rekening mee in haar aanbestedingsbeleid.

Hieronder vindt u de pagina met uitgebreide informatie over het regionale aanbestedingsbeleid:

Aanbestedingen

U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente? De gemeente moet volgens wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden. Van kantoorartikelen en de inhuur van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Omdat de gemeente de lokale economie wil stimuleren, houdt zij daar rekening mee in haar aanbestedingsbeleid.

Wat is aanbesteden?

Aanbesteden is een gereguleerd inkoopproces, waarbij een dienst of afdeling van de gemeente Papendrecht één of meerdere bedrijven uitnodigt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht. Deze opdracht kan alle gemeentelijke taken betreffen, zoals het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen), het leveren van goederen (zoals kantoorartikelen of hardware) of het verrichten van diensten (bijvoorbeeld consultancy).

Aanbestedingsbeleid

Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Papendrecht is vastgelegd in de nota "Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden". Aanbestedingen verlopen altijd volgens een vastgesteld proces. Naast nationale wet- en regelgeving is het aanbestedingsbeleid van de gemeente Papendrecht hierbij leidend. Zeker bij grotere opdrachten zal het aanbestedingsproces projectmatig worden vormgegeven. Fasegewijs zijn de specifieke inkoop aspecten in een dergelijk traject als volgt te onderscheiden: Specificatie van de behoefte (offerte aanvraag) Leverancierselectie (aanbesteding en offerte beoordeling) Contracteren Realisatie en Acceptatie Evaluatie. Op het terrein van overheidsopdrachten is een aantal Europese richtlijnen van kracht, welke specifiek opgesteld zijn voor inkoop van diensten, leveringen en werken. Deze richtlijnen zijn samengevat in de BAO (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten). Doel van deze richtlijnen is: Concurrentiestelling, Creëren van mededinging, Gelijke behandeling van de inschrijvende partijen, Transparante en objectieve aanbestedingsprocedure.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014 (108 kB)