Vergunningplicht Artikel 2:35 APV

Om de aanpak van ondermijning te versterken en een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan is artikel 2:35 in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen.

Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om via een aanwijzingsbesluit een vergunningsplicht te introduceren voor panden, gebieden of branches om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat tegen te gaan. Indien u een onderneming exploiteert of wil exploiteren in een aangewezen pand, gebied of branche, dient u een vergunning aan te vragen met behulp van het aanvraagformulier en de bijlage(n).

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat.