Leerwerkloket Drechtsteden

Werknemers zijn een cruciale factor in uw organisatie. Door scholing behoudt of verbetert u de kwaliteit van uw werknemers en uw bedrijf. Opleiden is winst, zowel voor u als werkgever als voor de werknemer.

Leren en Werken

Scholing van uw medewerkers werkt. In hen investeren is investeren in uw bedrijf. Een investering die zich terugbetaalt. In een wereld die constant verandert is het essentieel dat werknemers zich blijven ontwikkelen om van waarde te zijn voor hun organisatie. De kennis, vaardigheden en diploma's van medewerkers worden steeds belangrijker. Veel opleidingen laten zich prima combineren met werk. Bovendien kan de praktijkervaring die mensen hebben opgedaan, de opleidingsduur vaak verkorten.

Belastingkorting

Scholing wordt beloond. De WVA-onderwijs is een fiscale stimuleringsregeling die u als werkgever veel geld bespaart.

Vijf redenen om te investeren in scholing

  1. Investeren in kennis geeft u niet alleen recht op subsidies en fiscale voordelen. Het levert uw organisatie ook andere voordelen op die kunnen bijdragen aan het succes van uw onderneming.
  2. Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
  3. Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
  4. Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
  5. Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf. Goed (geschoold) personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
  6. Scholing is goed voor uw reputatie. Het laat zien dat uw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Het Leerwerkloket Drechtsteden helpt u uw opleidingsvraag adequaat in te vullen. Op basis van úw vraag wordt een passend opleidingsaanbod gemaakt. Uw medewerkers blijven werken en volgen tegelijk een opleiding. De combinatie werken en leren wordt ook wel ‘duaal leren’ genoemd.