Inventarisatie ondersteuningsbehoefte bij criminaliteitspreventie - 2 minuten enquête

PVO Rotterdam wil hun aanbod aan laten sluiten op jouw behoefte. Daarvoor vragen wij 2 minuten van jouw tijd. Welke veiligheidsthema's zijn voor jouw branche actueel en welke hulpmiddelen zou jij goed kunnen gebruiken om weerbaar(der) te worden tegen criminaliteit? Deel het antwoord op deze vragen via onderstaande link.

Wij vinden het belangrijk dat jij in een zo veilig mogelijke omgeving kunt focussen op wat echt belangrijk is: jouw bedrijf. Om jou hierbij te ondersteunen, bestaat het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Regio Rotterdam. Zij helpen ondernemers weerbaar te worden tegen verschillende vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, ondermijning en high impact crimes (overvallen, inbraak en geweld). Dit doen zij momenteel o.a. met trainingen, bijeenkomsten en voorlichtingen.

Klik hier voor de link naar de vragenlijst:  
 
Wil jij je behoeften (anoniem) delen? Hiermee creëren we samen een veilig klimaat voor jou en de andere ondernemers in onze gemeente. 

logo pvo